0955bg Русе-Силистра

СпиркаПристигаТръгваЦена
Русе - Автогара Юг    8.30  
Сливо поле  8.58  8.59  2.00лв.
р. Бабово  9.10  9.11  3.00лв.
р. Бръшлен  9.17  9.18  3.00лв.
Нова Черна  9.28  9.29  4.00лв.
Автогара Тутракан  9.45  9.55  5.00лв.
Търновци  10.10  10.11  6.00лв.
Богданци  10.19  10.20  6.00лв.
р. Зафирово  10.29  10.30  6.00лв.
Коларово  10.32  10.33  6.00лв.
р. Нова Попина  10.40  10.41  6.50лв.
р. Ситово  10.46  10.47  6.50лв.
р. Сребърна  10.57  10.58  6.50лв.
Айдемир  11.09  11.10  7.00лв.
Автогара Силистра  11.20    7.00лв.

Печат