1030bg Тутракан-Дулово

СпиркаПристигаТръгваЦена
Автогара Тутракан    10.30  
Търновци  10.45 10.46 2.00лв.
Царев дол  10.54 10.55  2.00лв.
Софийци  10.57  10.58  2.00лв.
Черногор  11.03  11.04  3.50лв.
Главиница  11.15  11.16  3.50лв.
Подлес  11.23  11.24  4.00лв.
Листец  11.30  11.31  4.00лв.
Вълкан  11.34  11.35  4.00лв.
Зебил  11.38  11.39  4.00лв.
Звенемир  11.48  11.49  5.00лв.
Паисиево  11.56  11.57  5.00лв.
Окорш  12.11  12.12  6.00лв.
Вокил  12.17  12.18  6.50лв.
р.Руйно  12.21  12.22  6.50лв.
Овен  12.24  12.25  6.50лв.
Черник  12.30  12.31  7.00лв.
Автогара Дулово  12.35    7.00лв.

Печат