За НАС

Автогара Тутракан е отворена ДЕНОНОЩНО !

ВНИМАНИЕ ПЪТНИЦИ!

Автогара Тутракан не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме, неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Уважаеми пътници, желателно е 24 часа преди пътуването да се осведомите допълнително  за евентуални промени в разписанията.

 

Печат